İptal ve İade


TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

{aliciyaz} Kullanmakta olduğunuz Bayraksepeti.com.tr üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
Satın alınan her bir ürün , 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.
Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 7 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 7 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 7 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI
CAYMA HAKKI:
{aliciyaz} ALICI; Tek Kullanımlık Kumaş Ürünler ve Kişiye Özel Ürünler Hariç satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki 
iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı 
reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
ADI/UNVANI; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
ADRES; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
EPOSTA; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
TEL; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
FAKS; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu Ürünlerimiz Kumaş Ürünler Festival-Fuar açılış Sampiyonluk Özel Günler vb. için Bir kullanımlık Ürünlerdir. Bunlar Dışındaki Ürünler
7 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, 
tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICIYA’ ya aittir.
Cayma hakkının kullanılması için 7 (Yedi) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 
işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" Ürünlerimiz Kumaş Ürünler Festival-Fuar açılış Sampiyonluk Özel Günler vb. için Bir kullanımlık Ürünlerdir.
Özel Ürünler ve Kumaş Ürünlerde Oluşan
Alıcı Firmaya Kişiye Şahıs ( {aliciyaz} ) veya Şirketler - A.Ş. vb firmalar ve kurum kuruluşlara Özel Olarak İmalat Edilen,Kumaş üzere basılan veya üretilen ürünler renk ve renler %10-25 değişiklik göstermektedir Bunu {aliciyaz} Alıcı Bilir Okur Kabul ve Tahürt Eder. 
Kumaş Ürünlerde Ölçüde Büyüklüğe Göre İpten Üretilen Kumaş Olma Sebebine Dayanarak (Tekstilde Dünya Standartlarında Da Olduğu Gibi %100 Tutmaz) Baskıdan Sonra işlendiği , Fırınlandığı ve Dikildiği İçin Ölçülerde ve Gramajda %3 veya %6 Ölçüde Küçülme (Kg. Azalma) veya Ölçüde Büyüme (Kg. Çoğalma) Meydana Gelmesi Normal Olup ve Kullanıcı {aliciyaz} veya Alıcı {aliciyaz} Bunu Okuyarak Bilerek Almış veya Kabul ve Tahüt Etmiş Olur,
Bu Hususa Göre Bu Ürünler bir başka Firma Kişi Kurum veya Kurumlara vb. satılmayacağı için geri iyadesi yoktur Bunu {aliciyaz} Alıcı Bilir Okur Kabul ve Tahüt Eder.
Bunlar Dışındaki Ürünler
hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 
3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası 
ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
İade formu veya mail ile , İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:
SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 7 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade 
etmek ve 7 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı 
iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
{aliciyaz} ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan (Kişiye Özel Ürünler vb.) Ürünlerimiz Kumaş Ürünler Festival-Fuar açılış Sampiyonluk Özel Günler vb. için Bir kullanımlık Ürünlerdir. 
Özel Ürünler ve Kumaş Ürünlerde Oluşan Alıcı Firmaya Kişiye Şahıs ( {aliciyaz} ) veya Şirketler - A.Ş. vb firmalar ve kurum kuruluşlara Özel Olarak İmalat Edilen,Kumaş üzere basılan veya üretilen ürünler renk ve renler %10-25 değişiklik göstermektedir Bunu {aliciyaz} Alıcı Bilir Okur Kabul ve Tahürt Eder. 
Kumaş Ürünlerde Ölçüde Büyüklüğe Göre İpten Üretilen Kumaş Olma Sebebine Dayanarak (Tekstilde Dünya Standartlarında Da Olduğu Gibi %100 Tutmaz) Baskıdan Sonra işlendiği , Fırınlandığı ve Dikildiği İçin Ölçülerde ve Gramajda %3 veya %6 Ölçüde Küçülme (Kg. Azalma) veya Ölçüde Büyüme (Kg. Çoğalma) Meydana Gelmesi Normal Olup ve Kullanıcı {aliciyaz} veya Alıcı {aliciyaz} Bunu Okuyarak Bilerek Almış veya Kabul ve Tahüt Etmiş Olur,
Bu Hususa Göre Bu Ürünler bir başka Firma Kişi Kurum veya Kurumlara vb. satılmayacağı için geri iyadesi yoktur Bunu {aliciyaz} Alıcı Bilir Okur Kabul ve Tahüt Eder.
Bunun Dışındaki ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (on dört) gün içerisinde, 
SATICI’ya e posta yoluyla bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.
Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Geri İyadede veya İptal İşleminde Karga Şirketine Kargo Çıkış Yapmış İse {aliciyaz} Gitti Geldi veya İyade İşlemlerinde 
ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, 
mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, {aliciyaz} ALICI’ya 
teslim edilmesinin ardından {aliciyaz} ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan vedoğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının {aliciyaz} ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
{aliciyaz} ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini
ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini 
{aliciyaz} ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda {aliciyaz} ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, {aliciyaz} ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını 
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
YÜRÜRLÜK
{aliciyaz} ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede {aliciyaz} ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI: Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
ALICI: {aliciyaz}
TARİH: {tarihyaz}