Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
‘{aliciyaz} ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "{aliciyaz} ALICI" olarak anılacaktır)
AD- SOYAD: {aliciyaz}
ADRES: {adresyaz}
‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)
AD- SOYAD: Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
ADRES: Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle {aliciyaz} ALICI {aliciyaz} , sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş bedeli ve kargo ücreti, varsa {aliciyaz} İyada-Değişim Kargo ücreti
vergi gibi belirtilen ek ücretleri {aliciyaz} ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini {aliciyaz} peşinen kabul eder.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
{aliciyaz} ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Bayraksepeti.com.tr : SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: {aliciyaz} Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait Bayraksepeti.com.tr üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,TARAFLAR : SATICI ve {aliciyaz} ALICI’yı,
SÖZLEŞME : SATICI ve {aliciyaz} ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL : Alışverişe konu olan Tek Kullanımlık Bayraklar Flamalar Özel Ürünler taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, {aliciyaz} ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve
satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair
Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır.
İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
Süreli ve Kampanyalı olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Adres; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır 
Telefon; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Faks; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Eposta; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
5. {aliciyaz} ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi {aliciyaz} ve Adresteki Kişi
Teslimat Adresi {adresyaz} veya Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Telefon Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Faks Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Eposta/kullanıcı adı Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan {aliciyaz} veya Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Adres {adresyaz} veya Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Telefon Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Faks  Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Eposta/kullanıcı adı  Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.
Kampanya tarihine kadar geçerlidir Ancak .
Alıcı Firmaya Kişiye Şahıs ( {aliciyaz} ) veya Şirketler - A.Ş. vb firmalar ve kurum kuruluşlara Özel Olarak İmalat Edilen,Kumaş üzere basılan veya üretilen ürünler renk ve renler %10-25 değişiklik göstermektedir Bunu {aliciyaz} Alıcı Bilir Okur Kabul ve Tahürt Eder. 
Kumaş Ürünlerde Ölçüde Büyüklüğe Göre İpten Üretilen Kumaş Olma Sebebine Dayanarak (Tekstilde Dünya Standartlarında Da Olduğu Gibi %100 Tutmaz) Baskıdan Sonra işlendiği , Fırınlandığı ve Dikildiği İçin Ölçülerde ve Gramajda %3 veya %6 Ölçüde Küçülme (Kg. Azalma) veya Ölçüde Büyüme (Kg. Çoğalma) Meydana Gelmesi Normal Olup ve Kullanıcı {aliciyaz} veya Alıcı {aliciyaz} Bunu Okuyarak Bilerek Almış veya Kabul ve Tahüt Etmiş Olur,
Bu Hususa Göre Bu Ürünler bir başka Firma Kişi Kurum veya Kurumlara vb. satılmayacağı için geri iyadesi yoktur Bunu {aliciyaz} Alıcı Bilir Okur Kabul ve Tahürt Eder.
2. Tüketici {aliciyaz}, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin olarak yukarıdaki maddede belirtilen cayma hakkına ait {aliciyaz} hükümlerden faydalanamayacaktır.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Ürün Açıklaması
Sözleşmenin 7.Nin 1.- 2. - 7.2. Maddelerinde Yer Almaktadır
Kumaş Ürünlerde 
Adet , Birim Fiyatı , Kargo Tutarı, Toplamı , Ara Toplam (KDV Dahil) vb. Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Ödeme Şekli ve Planı; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Teslimat Adresi; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Teslim Edilecek kişi; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Fatura Adresi; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Sipariş Tarihi; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Teslimat tarihi; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Teslim şekli; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti {aliciyaz} ALICI tarafından ödenecektir.
8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Adres; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Telefon; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Faks; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Eposta/kullanıcı adı; Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
Fatura teslim :Bu Bölüm Alıcıya Yetkili Kılınmış ve Alıcıya Bırakılmıştıri
Fatura E-Arşiv ve E-fatura Oluş Nedeniyle Ürün Kargo Çıkış Esnasında Otomatik crm ile Alıcının Kabul Etiği ve Oluşturduğu Fatura Bilgilerine Otomatik Düzenlenip
Bayraksepeti.com adresinden Faturalar Bölümünden İndireceğini, yazdırabileceği,ve linki alabileceği Kabul Etmiştir, Eder ve Önceden Onayladığı İçin Bilir.
Bu konula Alakalı Bayraksepeti Yetkisi ve Mudalesi Yoktur,Ekrana Yansıması Fatura İçin Yetkili Olan Otomatik crm ve earsivportal.efatura.gov.tr Yapıldığı İçin Gecikme Yaşanabilir. Ancak Kesinlikle E-Arsiv Fatura Bayraksepeti Fatura Bolümüne Yansır
Destek İçim Alıcı E-Arşiv Mükellefleri - E-Fatura Mükellefleri ve Kamu Faturaları vb.İçin Lütfen https://www.bayraksepeti.com.tr/sayfa-174-Bayrak-Sepeti-Yardim-ve-Sorular.html Fatura Bölümünü Okumayı Bilgi Almayı Tahüt ve Kabul Eder.
9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. {aliciyaz} ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde Bayraksepeti.com.tr sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup,
{aliciyaz} bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda {aliciyaz} gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
{aliciyaz} ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından {aliciyaz} ALICI' ya verilmesi gereken adresi,
siparişi verilen ürünlere ait temel Kumaş özellikleri Sözleşmenin 7.Nin 1.- 2. - 7.2. Maddelerinde Yer Almaktadır
, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini {aliciyaz} kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile {aliciyaz} ALICI' nın yerleşim
yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında {aliciyaz} ALICI veya {aliciyaz} ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa
Kargo İle teslim edilir. Bu süre içinde ürünün {aliciyaz} ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, {aliciyaz} ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen Kumaş özellikleri Sözleşmenin 7.Nin 1.- 2. - 7.2. Maddelerinde Yer Almaktadır
niteliklere Kumaş özellikleri Sözleşmenin 7.Nin 1.- 2. - 7.2. Maddelerinde Yer Almaktadır,belgeleri , kullanım kılavuzları işin gereği olan
bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları
dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul,beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan {aliciyaz} ALICI’yı Satış Sözleşmesinde Yazılarnaları Okuyarak bilgilendirmek ve
açıkça onayını Almış Sayılacak fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu,
öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı arayarak veya sms olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli {aliciyaz} ALICI’ya iade edeceğinikabul, beyan ve taahhüt eder. 
9.6. {aliciyaz} ALICI, {aliciyaz} Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda {aliciyaz} teyit edeceğini,
herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde,
SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. {aliciyaz} ALICI, {aliciyaz} Sözleşme konusu ürünün {aliciyaz} ALICI veya {aliciyaz} ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra
{aliciyaz} ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından
SATICI'ya ödenmemesi halinde, {aliciyaz} ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir
sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu {aliciyaz} ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
{aliciyaz} ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan
kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. {aliciyaz} ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde {aliciyaz} ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde,
ürün tutarı 14 gün içinde kendisinin Hesabına eft-havale şeklinde veya kredi kartına İyade eder. {aliciyaz} ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı,
siparişin {aliciyaz} ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. {aliciyaz} ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından
{aliciyaz} ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra
{aliciyaz} ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, {aliciyaz} ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICININ, {aliciyaz} ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve
diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla {aliciyaz} ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır.
{aliciyaz} ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
9.10. {aliciyaz} ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti Kargodan teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.
Kargodan Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, {aliciyaz} ALICI’ya aittir.
Cayma hakkı kullanılacaksa Özel Ürünler ve Kumaş özellikleri Sözleşmenin 7.Nin 1.- 2. - 7.2. Maddelerinde Yer Almaktadır bunlar Hariç mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. {aliciyaz} ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün {aliciyaz} ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin
güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait
ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini {aliciyaz} ALICI’dan talep edebilir.
{aliciyaz} ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halindeise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
9.12. {aliciyaz} ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine Bayraksepeti.com.tr üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.13. {aliciyaz} ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini Bayraksepeti.com.tr kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder.
Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran {aliciyaz} ALICI’yı bağlayacaktır.
9.14. {aliciyaz} ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini Bayraksepeti.com.tr hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, 
yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin Bayraksepeti.com.tr üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler {aliciyaz} ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya  o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup,
SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
10. CAYMA HAKKI
10.1. {aliciyaz} ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda,Ürünlerimiz Kumaş Ürünler Festival-Fuar açılış Sampiyonluk Özel Günler vb. için Bir kullanımlık Ürünlerdir. 
Özel Ürünler ve Kumaş Ürünlerde Oluşan Alıcı Firmaya Kişiye Şahıs ( {aliciyaz} ) veya Şirketler - A.Ş. vb firmalar ve kurum kuruluşlara Özel Olarak İmalat Edilen,Kumaş üzere basılan veya üretilen ürünler renk ve renler %10-25 değişiklik göstermektedir Bunu {aliciyaz} Alıcı Bilir Okur Kabul ve Tahürt Eder. 
Kumaş Ürünlerde Ölçüde Büyüklüğe Göre İpten Üretilen Kumaş Olma Sebebine Dayanarak (Tekstilde Dünya Standartlarında Da Olduğu Gibi %100 Tutmaz) Baskıdan Sonra işlendiği , Fırınlandığı ve Dikildiği İçin Ölçülerde ve Gramajda %3 veya %6 Ölçüde Küçülme (Kg. Azalma) veya Ölçüde Büyüme (Kg. Çoğalma) Meydana Gelmesi Normal Olup ve Kullanıcı {aliciyaz} veya Alıcı {aliciyaz} Bunu Okuyarak Bilerek Almış veya Kabul ve Tahüt Etmiş Olur,
Bu Hususa Göre Bu Ürünler bir başka Firma Kişi Kurum veya Kurumlara vb. satılmayacağı için geri iyadesi yoktur Bunu {aliciyaz} Alıcı Bilir Okur Kabul ve Tahüt Eder.
Bunun Dışındaki ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (on dört) gün içerisinde, 
SATICI’ya e posta yoluyla bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.
Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Geri İyadede veya İptal İşleminde Karga Şirketine Kargo Çıkış Yapmış İse {aliciyaz} Gitti Geldi veya İyade İşlemlerinde 
Kargo Masrafı {aliciyaz} ALICI Aittir
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar {aliciyaz} ALICI’ ya aittir. {aliciyaz} ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının (10.1. Yazanlar Hariç) kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması
ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 
a) 3. kişiye veya {aliciyaz} ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile  birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu, a4 Kağıdına isim soyisim imzalı varsa kaşe ve imza Yazılacak
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Kargo Üçretini Ödeyerek teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve {aliciyaz} ALICI’yı borç altına sokan belgeleri {aliciyaz} ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) {aliciyaz} ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir kampanyalı ürün, Günü birlik Satılan Ürün veya Özel Günlerde Tek kullanımlık veya azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa {aliciyaz} ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan {aliciyaz} ALICI sorumludur. 
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
g)Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Geri İyadede veya İptal İşleminde Karga Şirketine Kargo Çıkış Yapmış İse {aliciyaz} Gitti Geldi veya İyade İşlemlerinde Kargo Masrafı {aliciyaz} ALICI Aittir
11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
{aliciyaz} ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan (Kişiye Özel Ürünler vb.)ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, 
mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, {aliciyaz} ALICI’ya 
teslim edilmesinin ardından {aliciyaz} ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan vedoğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının {aliciyaz} ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
{aliciyaz} ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini
ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini 
{aliciyaz} ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda {aliciyaz} ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, {aliciyaz} ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını 
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
13. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
14. YÜRÜRLÜK
{aliciyaz} ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede {aliciyaz} ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI: Fatura Bilgilerinde Yer Almaktadır
ALICI: {aliciyaz}
TARİH: {tarihyaz}