Siyasi Parti Bayrakları

Komünist Partisi Sopalı Bayrak
Komünist Partisi Bina Boyu Bayrak
Genç Partisi Sopalı Bayrak
Genç Partisi Kırlangıç Flama
Genç Partisi Konvoy,Bayrağı​
Genç Partisi Masa,bayrağı,2,li
Genç Partisi Bina Boyu Bayrak
As Partisi Konvoy,Bayrağı​
As Partisi Sopalı Bayrak
As Partisi Kırlangıç Flama